• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555
  • Email: wise.kids06@gmail.com
WISEKIDS
เริ่มเรียน...เริ่มรู้ภาษา
พัฒนาการอ่านการเขียน
WISEKIDS
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการและความรู้รอบตัว
WISEKIDS
สร้างเสริมพัฒนาการ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Image
WISEKIDS ยินดีต้อนรับ
ไวซ์คิดส์คือสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเสริมทักษะ หนังสือสำหรับห้องสมุด
โดยมุ่งเน้นการผลิตสื่อหนังสือที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความรู้รอบตัว
รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเติบโตได้อย่างสมวัย
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือใหม่
หนังสือขายดี
เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ฟอร์คิดส์ เล่ม 2
คุณธรรม จริยธรรม ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
เรียนรู้ เขียนอ่าน เล่ม 1
เรียนรู้ การคิด เล่ม 1
เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
Cover1 01
ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำหนังสือไวซ์คิดส์

Press enter to search
Press enter to search