กลับไปที่: ระดับอนุบาล 2 (4-5 ปี)

แบบฝึกหัด English Activity ABC เล่ม 4 (4-5ปี)

Print
แบบฝึกหัด .. English Activity ABC เล่ม 4 (4-5ปี)
เริ่มอ่านเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ
Sales price 50.00 บาท
Description

แบบฝึกหัด .. ACTIVITY ENGLISH ABC เล่ม 2 (4-5ปี)
เริ่มอ่านเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ
บูรณาการเนื้อหาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Brain-Based Learning : BBL

รูปเล่มขนาด 21x29.5 ซม. (A4)
จำนวนหน้า 40 หน้าทุกเล่ม
เนื้อกระดาษ 80 แกรม / พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.