• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555 , 062-483-9888
  • Email: wisekidsbook@gmail.com

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่มที่ 1 (3-4ปี)

Print
ชุดเรียนรู้เสริมประสบการณ์บูรณาการปฐมวัย 3-4 ปี
(หนังสือชุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก, บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
Description

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 1 

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.
Press enter to search
Press enter to search