• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555 , 062-483-9888
  • Email: wisekidsbook@gmail.com
  • Home
  • เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ไวซ์คิดส์ ศูนย์รวมหนังสือสำหรับเด็ก
  • ครบ 4 สาระฯ
  • บูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ พหุปัญญา และ BBL
  • มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ
  • เทคนิคหมวก 6 ใบ กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาการคิดรอบด้าน
  • เสริมสร้างศักยภาพ 6
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก
บูรณาการความรู้สู่ชีวิตจริง ปลูกฝังคูณธรรม

เริ่มเรียน...เริ่มรู้ภาษา...กับตัวอักษรขั่นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
quality templates
Image
Press enter to search
Press enter to search