• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555 , 062-483-9888
  • Email: wisekidsbook@gmail.com

แบบฝึกอ่าน ภาษาไทย (วรรณยุกต์ตัวสะกด)

Print
แบบฝึกอ่าน ภาษาไทย (วรรณยุกต์ตัวสะกด)
ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย เริ่มต้นด้วยการจดจำและหัดอ่านวรรณยุกต์ตัวสะกด
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
Sales price 40.00 บาท
Description

ขนาดA5 (14.5 x 21 cm)

เนื้อในพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.
Press enter to search
Press enter to search