• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555 , 062-483-9888
  • Email: wisekidsbook@gmail.com

ข่าวสารกิจกรรม

งานอบรม ณ โรงเรียนดาราสมุทร

งานอบรม ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2561
โดยวิทยากร ดร.ษมาพร คงมั่น และคณะ
อบรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Funtions - EF (ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ) ในเด็กปฐมวัย

Ef 01
Ef 02
Ef 03
Ef 04
Ef 05
Ef 06
Ef 07
Ef 08
Ef 09
Ef 10
Ef 11
Ef 12
Ef 13
Ef 14
Ef 15
Ef 16
Ef 17
Ef 18
Ef 19
Ef 20
Ef 21
Ef 22
Ef 23
Ef 24
Ef 25
Ef 26
Ef 27
Ef 28
Ef 29
Ef 30
Ef 31
Ef 32

Press enter to search
Press enter to search